โรงเรียนบางปะอิน
121 หมู่3 ถนนพระจอมเกล้า  ตำบลบ้านเลน  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
เบอร์โทรศัพท์ 0-3526-1077
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางกัลยา บุญดี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปิยะ พิณรัตน์
ครูผู้ช่วย

นายธนนันท์ อินทรสูง
ครูอัตราจ้าง