โรงเรียนบางปะอิน
121 หมู่3 ถนนพระจอมเกล้า  ตำบลบ้านเลน  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
เบอร์โทรศัพท์ 0-3526-1077
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนบางปะอิน ตั้งอยู่เลขที่ 121 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2499  มีเนื้อที่ 15 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา เปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 ได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีนายพาส สีวานิช เป็นผู้ก่อตั้ง ซึ่งดำรงตำแหน่งนายอำเภอบางปะอินในขณะนั้น