โรงเรียนบางปะอิน
121 หมู่3 ถนนพระจอมเกล้า  ตำบลบ้านเลน  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
เบอร์โทรศัพท์ 0-3526-1077
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์