โรงเรียนบางปะอิน
121 หมู่3 ถนนพระจอมเกล้า  ตำบลบ้านเลน  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
เบอร์โทรศัพท์ 0-3526-1077
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอัจฉรา อธิคมานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวประภาพร อุทวราพงศ์
ครูชำนาญการ

นายวรุฒ สุขสอน
ครู

นางสาวจินดาพร เรือนเพ็ชร์
ครู

นายโสภณ สุขพิมาน
ครู

นายคณิน พงษ์พิทักษ์วิเศษ
ครู