โรงเรียนบางปะอิน
121 หมู่3 ถนนพระจอมเกล้า  ตำบลบ้านเลน  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
เบอร์โทรศัพท์ 0-3526-1077
คณะผู้บริหาร

นายวิชัย นาคสิงห์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางมาเรียม รัมมะบุตร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา