หมวดหมู่ : รับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563
หัวข้อ : รับสมัครนักเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563
โดย : admin
อ่าน : 2755
เสาร์ ที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

>>ประกาศเรื่องการมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ในวันอาทิตย์ที่ 14 มิ.ย. 63 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบางปะอิน

*** การมอบตัวนักเรียน

การมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบางปะอิน

**หลักฐานการสมัคร นำมาวันมอบตัววันที่ 14 มิถุนายน 2563

1. ใบสมัครนักเรียน (สามารถพิมพ์ได้จากเว็บไซต์ที่สมัคร)

2.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียนบ้านบิดา จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนบ้านมารดา จำนวน 1 ฉบับ
5.ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือใบรับรองผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ
6.รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ฉบับ
****กรณีไม่มีทะเบียนบ้านบิดา-มารดาให้ใช้สำเนาสูติบัตรนักเรียนแทน

*** ข้อปฏิบัติในวันมอบตัวนักเรียน ***

1. นักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและต้องผ่านการตรวจคัดกรองวัดไข้

2. ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. เว้นระยะนั้งหรือยืนห่าง อย่างน้อย 1 เมตร

4. ให้จอดรถด้านนอกโรงเรียนและเดินเข้ามาเท่านั้น