ชื่อ - นามสกุล :นายชนพล รุจิขวัญ
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ครูสังคมศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :