ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกชกร ยิ้มแฉล้ม
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :ฝ่ายบริหาร
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงเรียน