ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจินดาพร เรือนเพ็ชร์
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ครูคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : การงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูกลุ่มสาระฯ