ชื่อ - นามสกุล :นายมนตรี นัยบำเพ็ญ
ตำแหน่ง :ลูกจ้างประจำ
หน้าที่หลัก :นักการภารโรง
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : บุคลากร/นักการภารโรง
หน้าที่ในกลุ่ม : นักการภารโรง