ชื่อ - นามสกุล :นายปรีชา ไวยทิพย์
ตำแหน่ง :กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-