ชื่อ - นามสกุล :นายอุดม พิบูลย์
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูศิลปะ
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-