ชื่อ - นามสกุล :นายศักดิ์ชัย หัตถกรรม
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-