ชื่อ - นามสกุล :นายสุกรี เทียมพยุหา
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูพละศึกษา
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-